Doček

13. januar 2019.
Novosadska sinagoga, Novi Sad
Kamerata Novi Sad

Solista:
Roman Simović, violina
Program: Pjacola, Biber, Barber, Bartok