Kamerata Novi Sad

29. septembar 2019.
Gradska kuća, Novi Sad
Kamerata Novi Sad

Program: Bah, Vasks, Šostakovič