Festival „NEO”

13. jun 2021.
Kulturna stanica "Svilara", Novi Sad

Solisti:
Andrijana Pantić, flauta
Petar Popović, flauta
Program: Merkadante, Vlajić, Born, Govorčin