Camerata Academica - foto Jelena Ivanovic-11

Milan Milanov

Milan Milanov rođen je 20.11.1989. godine u Novom Sadu. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja (SMŠ Isidor Bajić) upisuje studijski program kontrabas na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. mr Ivice Maruševića (2008/09.), gde je diplomirao 25.8.2012. i završio master studije 3.10.2014. sa prosečnom ocenom 9,89 i stekao stručni naziv Master muzički umetnik (kontrabas). Kao solista, kamerni ili orkestarski izvođač nastupao na mnogobrojnim koncertima i predstavama u zemlji i inostranstvu (SAD, Nemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Crna Gora, BiH i dr.); i festivalima (Nomus, Bemus, Ulični svirači- Srbija, Armel Opera Festival- Mađarska, Festine- Slovenija, Dubrovačke Ljetne Igre- Hrvatska, Kotor Art- Crna Gora, i dr.). Od marta 2013. do juna 2014. je saradnik u nastavi (glavni predmet- kontrabas) na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od septembra 2012. do danas solo kontrabas opere Srpskog narodnog pozorišta, gde je nastupao na preko 40 stilski raznovrsnih predstava od kojih su neke bile premijerno izvedene u Srbiji. Redovan je i dugogodišnji član kamernog orkestra Kamerata Novi Sad, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i dr. Dobitnik je stipendije “Exit fondacije” (za učešće na međunarodnom projektu, SAD), i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka od 2010. - 2013. Pored kontrabasa nastupa i kao izvođač na tamburi i drugim trzalačkim instrumentima.

Od seminara ističu se:
„Majstorska radionica za kontrabas“ kao aktivni učesnik kod čuvenog prof. dr Klausa Trumpfa, profesora u penziji sa Minhenskog univerziteta, 05. i 06.02.2009. u Beogradu (Kolarčeva zadužbina);
09.-13.12.2009. seminar kod prof. dr Miloslava Gajdoša, sa Akademije u Kromerižu (Češka);
28.02.-01.03.2010. seminar kod prof. dr Miltona Masciadria, sa Univerziteta Džordžija u Atini (Džordžija, SAD).
15.08. – 15. 10. 2010. dvomesečno usavršavanje na Univerzitetu Džordžije kod prof. dr Miltona Masciadria. Usavršavanje se sastojalo iz svakodnevnog individualnog rada sa pomenutim profesorom na finesama i problematikama kako solo, tako i kamernog i orkestarskog muziciranja.. Učešće na međunarodnom projektu “Maribor International Orchestra”, poznatom simfonijskom orkestru koji okuplja perspektivne mlade muzičare iz celog sveta 12.7. – 4.8.2011.
Učešće na međunarodnom projektu “European Student Chamber Orchestra 2011”, gudačkom kamernom orkestru koji se formira od najuspešnijih studenata Evrope 16.10. – 27.10.2011.


Od preko 20 osvojenih nagrada i priznanja izdvajaju se:

Laureat I Internacionalnog takmičenja za kontrabas, Beograd 2010.;
I nagrada sa osvojenih 100 bodova na Osmom (internacionalnom) takmičenju gudača u Sremskoj Mitrovici 2010.;
Laureat II Internacionalnog takmičenja za kontrabas, Beograd 2011.;
Specijalna nagrada (100 bodova) na V Međunarodnom takmičenju gudača, Niš 2011.;
Dobitnik nagrade Rotari kluba (Rotary Club) Novi Sad za Uspešnost i dostojno predstavljanje grada. 24.2.2012.
Dobitnik nagrade fonda “Mali princ” za postignute vrhunske rezultate u oblasti muzičke umetnosti. 26.4.2012.

Kontrabasisti