Camerata Academica - foto Jelena Ivanovic-23

Borut Pavlič

Borut Pavlič je rođen u Novom Sadu, gde završava srednju muzičku školu, osnovne i magistarske studije viole. Od samog osnivanja je u sastavu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u okviru kog je 2018. godine izabran za vođu deonice viola.
Od 2008. član je orkestra Camerata Novi Sad, a od 2009. je zaposlen u orkestru Opere Srpskog narodnog pozorišta u okviru kog je 2019. godine postavljen na mesto vođe deonice - solo viola. Kao vođa deonice viola redovan je učesnik u projektima Zrenjaninskog kamernog orkestra, Zrenjaninske filharmonije i Subotičkog simfonijskog orkestra.
Bio je član Novosadskog kamernog orkestra, 'Banjalučke filharmonije, festivalskog orkestra Kotor Art u Crnoj Gori, Junger kunstler festivala (Bayreth, Nemačka), IJOA Osterfestival orchestra (Nemačka), Maribor International Orchestra, Ljubljana International Orchestra i gudačkog orkestra Muzičke omladine Slovenije, u okviru kojih je, u ulozi vođe deonice – solo viola, nastupao širom Evrope.
Školske 2004/2005. godine radi kao profesor viole, violine i orkestarskih deonica u nižoj i srednjoj Muzičkoj školi Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici. Od 2006. do 2012. honorarni je saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na predmetu Gudački kvartet.
Osnivač je i član gudačkih kvarteta Kontrast (2004-2007), Innuendo (2007-2015) i 'Positano' (2015-) kao i gudačkog sastava NON@ - Nonet (2020-). Od 2021. član je i gudačkog kvarteta Il Belpaese.
2004. godine osnovao je i vodi mušku vokalnu grupu Fantje, s kojom je imao veliki broj nastupa i koncerata u Srbiji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj i BiH. Od 2017. Umetnički je rukovodilac i dirigent ženske vokalne grupe Verse čiji je i osnivač.

Viole