Ana Klem

Ana Klem Aksentijević

Ana Klem Aksentijević rođena je 1975. godine. Osnovnu i srednju muzičku školu "Isidor Bajić" završila je u Novom Sadu u klasi prof. Imre Jambora. Na Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisala se 1993. godine na odseku violina u klasi prof. Dejana Mihailovića, a diplomirala 1997. godine u klasi prof. Irine Jašvili.
Za vreme školovanja osvajala je brojne nagrade na saveznim takmičenjima i pohađala mnoge majstorske kurseve.
Od 1997. godine upisuje magistarske studije violine u klasi prof. Jašvili i radi kao saradnica u nastavi na AUNS. Godine 1999. odlazi u Brizbejn, Australiju, gde uspešno polaže audiciju u dva renomirana orkestra (Queensland Philharmonic i Queensland Youth Symphony), takođe i radi kao predavač-volonter u četiri škole u cilju upoznavanja metoda rada violinske pedagogije u Australiji. U februaru 2001. godine na preporuku prof. Lasla Horvata upisuje magistarske studije viole, koje završava u njegovoj klasi 2005. godine.
Kao solistkinja i članica brojnih orkestara i kamernih sastava nastupala u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Mađarskoj, Rumuniji, Ukrajini, Rusiji, Grčkoj, Austriji, Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj, Australiji.
Aktivno učestvuje u radu mnogih kamernih i simfonijskih ansambala. Trenutno je solo violistkinja kamernog orkestra Camerata Novi Sad, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Zrenjaninskog kamernog orkestra. Članica je i novoosnovanog Vojvođanskog kamernog orkestra i Orkestra mađarskih muzičara van granice Mađarske (Hataron tuli magyar zeneszek szimfonikus zenekara). Zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao samostalna stručna saradnica za violu i violinu.

Viole