Erne Švan

Erne Švan rođen je 05.08.1983. godine u Zrenjaninu, gde je završio nižu i srednju muzičku školu „Josif Marinković“. Akademiju umetnosti u Novom Sadu upisuje 2001. godine u klasi prof. Irine Jašvili kod koje završava osnovne i master studije. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada na Republičkim i Međunarodnim takmičenjima. Tokom studija je bio stipendista Republičkog i Univerzitetskog fonda, kao i organizacije Connection sa sedištem u Londonu.
Dobitnik je Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignute rezultate, Norveške Kraljevske stipendije za 2003/04. školsku godinu, kao i stipendije za talentovane učenike i studente sa područja Grada Zrenjanina. Tokom školovanja usavršavao se na mnogobrojnim majstorskim kursevima u zemlji i inostranstvu kod eminentnih profesora kao što su Dejan Bogdanović (Italija), Dona Li Kroft (Velika Britanija), Ilja Grubert (Holandija), Geza Kapoš (Mađarska), Jirži Tomašek (Češka), i drugi.
U duu sa sestrom Hildom Švan (klavir) održava redovnu koncertantnu praksu nastupajući u zemlji i inostranstvu (Velika Britanija, Italija, Mađarska, Rumunija, Austrija). Nastupao je kao solista sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, Kameratom Novi Sad, Zrenjaninskom filharmonijom, Zrenjaninskim kamernim orkestrom, Simfonijskim orkestrom AUNS, Jevrejskim kamernim orkestrom.
Erne Švan deluje kao koncert-majstor nekolicine kamernih i simfonijskih orkestara i kao prva violina gudačkog kvarteta Il belpaese. Član je Kamerate Novi Sad od njenog reosnivanja. Bavi se pedagoškim radom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je zaposlen kao viši stručni saradnik na predmetu Violina.

Prve violine